Katalisator vir selfvervulling

Gee jou tyd en aandag vir dit wat vir jou belangrik is.

Wil jy oogkontak maak met die mense vir wie jy die liefste is? Wil jy praat oor dit wat regtig vir jou belangrik is - die dinge waaroor jy baie dink, maar nie altyd weet hoe om te sê nie?

 

Is jy opsoek na 'n veilige ruimte vir vrae van onsekerheid, goeie kommunikasie en twyfel? Vir jou verhouding of vir jou besigheid? Wil jy ontdek wie jy werklik is en hoe jy kan wees wie jy wil wees. 

 

Is jy reg om verder te gaan en meer te wees as wat jy gedink het moontlik is?

“When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves."
Victor Frankl
Wat om te verwag
“Owning our story can be hard but not nearly as difficult as spending our lives running from it. Embracing our vulnerabilities is risky but not nearly as dangerous as giving up on love and belonging and joy—the experiences that make us the most vulnerable. Only when we are brave enough to explore the darkness will we discover the infinite power of our light.”
Brené Brown