Van Troudag tot...  Eendag

...en alles tussenin

Julle is twee verliefdes wat droom van ‘n besonderse troudag saam met familie en vriende. Julle gaan wegbreek op ‘n super-romantiese wittebrood. Daarna wil julle terugkom en saam julle droomhuwelik bou. 'n Verhouding waarin beide van julle kan blom en groei en net die beste wees wat julle kan wees. Eendag sal julle kan terugkyk op ‘n gelukkige en ryk huwelikslewe saam.

Daar is sekerlik nie 'n verloofde paar wat nie hiermee kan identifiseer nie.

Troudag.jpg
eendag.jpeg

Julle het miskien ook al besef dat kommunikasie nie so maklik is nie. Dalk het julle al een of twee groot argumente gehad wat beide van julle laat skrik het en nie een van julle weet hoe om heeltemal op te los nie. Soms kan julle nie al julle frustraie deel nie en ander kere is julle versigtig om konflik te veroorsaak. Julle wil naby aan mekaar bly, maar weet nie hoe om seker te maak dit gebeur nie.

'n Paar statistieke

There were 161,112 marriages, and just under 22,000 divorces.

53% of marriages are solemnised at the Department of Home Affairs (where 75.6% end up in divorce); 30% are religious (20% end up divorced); 17% are unspecified (4.3% end up divorced).

Almost half (46.1%) of the divorces between white couples are from marriages solemnised by religion. All other race groups’ divorces were mostly solemnised by the DHA.

The most common age of divorce is 42 for men and 38 for women.

Most divorces take place between 5 and 9 years of marriage.

45.2% of white marriages end in divorce, and over 50% of black marriages go the same route.

More than half of all divorces (54.9%) are between couples with children under the age of 18.

Onthou hierdie geskeides het ook iewers in die verlede gesit en tafelplasings en blomme bespreek. Die probleem is dat tradisionele huweliksvoorbereiding ons nie toerus met die nodige kommunikasievaardighede nie. Wat meer konflik beteken. Ook leer ons geen metodes vir konflikhantering. Konflik is inligting. Gesonde en diverse kommunikasie en konflikhantering is die tools en skills wat nodig is om hierdie inligting te kry en te verstaan. 

Gelukkig is daar 'n tendens van jonger pare wat weg beweeg van onvoldoende, tradisionele huweliksvoorbereiding en profesionele fasilitering en opleiding vind.

  Verloof en Verlief

Beplan julle bruilof, maar belê ook in julle huwelik.

Wat behels dit?

Julle kan kies tussen 'n een dag kletterkursus wat 'n paar kern temas aanraak, tot 'n ses weke mentorskapprogram wat meer spesifiek vir julle ontwerp sal wees.


As verhoudingsterapeut (wat self ook getroud is) verstaan ek die uitdagings van ware kwesbaarheid in die huwelik. In my praktyk sien ek ook hoe min van ons goed is met kommunikasie. Ons weet nie altyd hoe om te sê wat ons bedoel nie (waardering en liefde) en weet ons bedoel nie altyd wat ons sê nie (konflik en argumente).

In Verloof en Verlief gaan julle nie net die nuutste neurologiese teorie agter kommunikasie en konflik in verhoudings verstaan nie, julle gaan ook praktiese maniere leer om dit van dag een af toe te pas. Julle gaan dinge hoor wat niemand anders vir julle sal noem nie, maar wat julle huwelik ‘n sterk fondasie sal gee.

Van die temas van die Kletterkursus: 
Hoekom liefde nie genoeg is nie

 - Hoeveel maniere is daar om liefde te gee of te wys?

 - Is jy net so goed met ontvang as met gee?

 - Julle sal leer hoe om beide te kweek.

 
Die hoe en hoekom van kommunikasie

 - Wat jy sê, wat jy hoor en alles tussenin.

 - Julle sal leer om te deel wat werklik in julle harte is en te luister sonder vrese      en filters

Konflik en wat jou verhouding vir jou probeer sê

 - Konflik is inligting

 - Jy kort gereedskap om dit te ontgin

 - Jy kort vermoëns om dit te omskep in iets kosbaar

 - Die gereedskap is van geen waarde sonder die nodige vermoëns om dit te          gebruik

Julle gaan saam lag en saam stom geslaan wees oor watter rykdom julle verhouding inhou. Julle sal diep gerustelling kry om te sien hoe ander met dieselfde gedagtes sit as julle en julle gaan dieper connect wanneer julle besef hoe uniek en besonders julle verhouding is – nie net voel nie!
 
Van die temas van die Mentorskapprogram:
Die totale inhoud word gevorm en bepaal deur elke paar se unieke agtergrond en behoeftes, maar hier is algemene temas:

 - Wat het jy gevind toe jy jou maat vind

 - Wat is julle verhoudng se geheime agenda

 - Wat droom julle vir julle verhouding en hoe kan julle daar uitkom

 - Spesifieke dialoogstyle - insluitend konflikhantering

 - Seksualiteit 

 - Sosialisering en die psigososiale proses

Private mentorskap behels weeklikse sessies van twee ure, asook oefening om tussen sessies te doen. 

STELLENBOSCH :

Pakket opsies:
Silwer - Een dag (6 ure) Kletterkursus (R5 300 k/u)
Goud -  Vier weke (2ure/week = 8 ure):Private mentorskap op kern huwelikskommunikasie (R6 800 k/u en R8 100 n/u)
Platinum - Ses weke (2ure/week = 12 ure):Private mentorskap op kommunikasie en intimiteit (R9 100 k/u en 10 900 n/u)  

Alhoewel meeste verloofdes voel dat huweliksvoorbereiding belangrik is doen minder as die helfte genoeg om hulself vir die getroude lewe voor te berei. Hier is vyf algemene denkfoute om te vermy:

EEN

Verloofdes word opgesweep in die beplanning van 'n spesiale en unieke trouDAG, sonder om te dink aan 'n spesiale en unieke getroude LEWE.

TWEE

Verloofdes dink enige huweliksvoorbereiding is voldoende en woon dus 'n kort of gratis kursus iewers by of dink: "Ons sal later iets doen."

 

DRIE

Verloofdes begroot nie geld of tyd vir huweliksvoorbereiding nie en is dus nie bereid om te betaal daarvoor nie of het nie genoeg tyd gelos om deur profesionele begeleiding te gaan nie.

VIER

Verloofdes dink dat hulle kan die foute van hulle ouers vermy deur bloot aan hulself te belowe dat hulle nie so sal wees nie.

 

VYF

Verloofdes dink dat verliefdheid genoeg is en vir altyd hou, maar besef nie dat dit gesonde kommunikasie en goeie konflikhantering verg vir liefde om gegee en gevoel te word nie.

“Real life romance is fueled by a far more humdrum approach to staying connected. It's kept alive each time you let your spouse know he or she valued during the grind of everyday life” 
John Gottman