Search

Hoe om boeke te verteer

Boeke het my baie gehelp om te groei en ook te genees. Sommige boeke het 'n groot effek op my gehad as gevolg van die relevansie vir my op daardie tydstip van my lewe. Ander het ek weer en weer gelees omdat dit my paradigma oor die lewe bly vergroot en verdiep het. Om die waarde van 'n boek te ontgin is soms moeilik. Hier is 'n paar gedagtes. So kom ek begin met 'n aanhaling van een van die outeurs van my top 10 boeke: "Many self-help books give you these neat, tidy formulas that are really illusions. They dupe people into thinking, 'Well if I can just do that, then everything's going to be okay.' My work differs in that I don't offer quick solutions and simple explanations." - John Brads